Środa – 12.09.2018 – Wsp. NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej

  8.00

Za + Bernarda Sobel i + z rodziny
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna

18.00

Msza św. szkolna: Za + Anastazję i Antoniego Szewczyk i + z pokr.