Środa – 12.12.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Bronisławę
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna

18.00Roraty:

Za + mamę Janinę Stępień w rocz. śmierci