Środa – 17.0.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Za + mamę Marię Kalwicką w 7 rocz. śmierci, + ojca Jerzego, + babcie i + z pokr.
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła