Środa – 17.02.2016 – Dzień Powszedni

18.00

I – Za + Kazimierę i Mariana Ciąpała, + Irenę Kielemnik i + z rodziny Żak
IIIntencja wolna