ŚRODA – 17.06. 2020 – Wsp. św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Michała z okazji urodzin z bł. dla rodziny
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła

18.00

Za + męża Janusza Kloc w 7 rocz. śmierci, + rodziców Kloc i Sołtysik