Środa – 18.03.2020 – Dzień Powszedni

od 8.00 do 9.00 i od 18.00 do 19.00 – Adoracjia Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

Msze św. odprawiane prywatnie przez księży bez udziału ludu (sine populo)

 I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Urszuli Lochmajer  z ok. 80 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Jakuba Doroszuk z ok. 12 rocz. urodzin z bł. dla rodziny