Środa – 18.09.2019 – Święto św. Stanisława Kostki

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Marty i Łukasza
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i Rodzin

18.00

Msza św. szkolna: Za + rodziców Pelagię i Alfreda Mróz i + z rodzin Mróz i Morys
Spotkanie rodziców przyszłorocznych dzieci I-szo komunijnych