Środa – 18.11.2015 – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

8.00

Za + Franciszka i Katarzynę Grzbiela, + Józefa Hajski i + z rodziny

Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i Rodzin

18.00

I – Za + siostrę Irenę Kiljanek, + rodziców Zofię i Piotra Ciupak, + Edwarda Butowski i + z pokr.
II – Za + Edeltraudę Szczudłek