ŚRODA – 19.05.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Barbary Fejklowicz z okazji urodzin, dla wnuków Wandy Galera z okazji 8 rocz. urodzin i dla Aleksandry Fejklowicz z okazji 13 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
Nabożeństwo do św. Józefa

18.00

Za + Helenę i Józefa Jendrysik, + synów Joachima, Zygfryda i Engelberta oraz + z pokr.
Nabożeństwo majowe