ŚRODA – 19.08.2015 – Dzień Powszedni

18.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błog. dla Marcina Wyciślik z okazji 30 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

II – Za + Urszulę i Jerzego Schwarc od znajomych

Modlitwa do św. Józefa Opiekuna