Środa – 19.09.2018 – Dzień powszedni

  8.00

Za + Urszulę Kusz i + z pokr. – Modlitwa do św. Józefa Opiekuna

18.00

Msza św. szkolna: Za + wnuczkę Monikę Budzik z domu Sieroń z okazji 30 rocz. urodzin ziemskich i 2 rocz. śmierci

Spotkanie rodziców dzieci I-szo komunijnych