ŚRODA – 20.01.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla ks. Piotra Torbus z okazji 42 rocz. urodzin z bł. dla rodziny