ŚRODA – 21.10.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Weronikę, Jana i Jerzego Lewickich, + Irenę i Adama Miglus
Modlitwa do św. Józefa

17.15Nabożeństwo różańcowe

18.00

Za + męża Mieczysława Milewskiego i + z pokr.