Środa – 21.12.2016 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o błog. dla Elżbiety Kudlek z okazji rocz. urodzin i imienin i o opiekę Patronki z bł. dla rodziny              Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin

17.30Okazja do Spowiedzi św.

18.00

Roraty dla dzieci: I – Za + rodziców Janinę i Wacława Kołodziejczyk i za + Tadeusza Maliszewki