Środa – 22.06.2016 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Piotra Kaczmarczyk w 30 rocz. śmierci od synowej Barbary Kaczmarczyk
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i Rodzin

18.00

I – Za + ojca Władysława Kobzan i + z pokr.
II – Za + Leszka Sakwerdę od sąsiadów
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa