Środa – 23.05.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Andrzeja Lasoty z okazji rocz. urodzin z bł. dla rodziny

 Modlitwa do św. Józefa Opiekuna rodzin i Kościoła

18.00

Msza św. szkolna: Za + ojca i męża Helmuta Dziurowicz z okazji urodzin i za + z pokr.

Nabożeństwo majowe

19.00 – Spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci wyjeżdzających na kolonie letnie do Łukęcina (salka)