Środa – 23.08.2017 – Dzień Powszedni

18.00

Za + rodziców Irenę w 8 rocz. śmierci i + Władysława Jachimowskich w 3 rocz. śmierci

 Modlitwa do sw. Józefa Opiekuna w intencji Kościoła i rodzin