Środa – 23.11.2016 – Dzień powszedni

8.00

Za + z rodzin Lewandowskich, Mieszaniec, Kurowskich i Kornackich, krewnych i dusze w czyśćcu
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin

18.00

Msza św. szkolna: Za + rodziców Reginę i Szymona Szymkowiak, + Irenę i Arkadiusza Haduła i + z rodziny z obu stron
Katecheza dla dorosłych