ŚRODA – 23.12.2020 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Adelajdę Kiończyk, + męża Alfreda, + rodziców z obu stron, + braci i + z pokr.

16.00 – Okazja do spowiedzi św.

18.00

Za + mamę Teresę Lubecką, + ojca Stanisława i + z pokr.