ŚRODA – 24.06. 2020 – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla wnuka Miłosza Butowskiego z ok. 18 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

18.00

Za + Władysława Sandowicz z okazji urodzin i pół roku po śmierci