Środa – 25.07.2018 – Święto św. Jakuba Apostoła

 8.00

Za + mamę Marię Placek w 9 rocz. śm.,+ męża Jakuba, + z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin