ŚRODA – 25.08.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + mamę Marię Czerniawską, + ojca Stanisława, + siostry Zofię i Annę i + z pokr.
Modlitwa do św. Józefa