Środa – 26.02.2020 – Środa Popielcowa

  8.00

Za + Bronisławę, Władysława, Stanisława Giec, + Józefę, Franciszka, Józefa Augustyniak, + Barbarę i Jeremiego Guga

18.00

Za + Michalinę i Antoniego Świercz, + Juliana, Helenę, Józefę i Jana Grabowskich i + z pokr.