Środa – 26.06.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Za + męża Jana Ostrowskiego, + rodziców i + z pokr.
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa