Środa – 27.03.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Tadeusza Wawrzyczek, + Józefa i Emilię, + Andrzeja Grądziel, + Zofię Zdulską, i + z rodzin Wawrzyczek, Gosik i + z pokr.
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin

18.00

Msza św. szkolna: Za + Reginę i Zenona Szymkowiak, + Irenę i Arkadiusza Haduła i + z pokr.
Droga krzyżowa dla dzieci