ŚRODA – 27.05. 2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Ryszarda Jendrysik, + żonę Stefanię, + rodziców i + z pokr.              Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin

18.00

Za + rodziców Rozalię i Andrzeja Kożuch, + dziadków Aleksandrę i Mieczysława i + z pokr.
Nabożeństwo majowe