Środa – 27.06.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + mamę Zuzannę, + ojca Juliana, + z rodzin Lisikiewicz i Książek i + z pokr.
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa