Środa – 27.07.2016 – Wsp. św. Joachima, Ojca NMP

18.00

I – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Barbary Grajek z okazji 63 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Za + syna Marka Hojka

Modlitwa do św. Józefa w intencji rodzin i Kościoła