ŚRODA – 28.07.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Małgorzatę w 13 rocz. śmierci, + koleżanki i kolegów, + sąsiadów, + z rodzin Kazuch, Klencz, Kot i dusze w czyśćcu cierpiące
Modlitwa do św. Józefa