Środa – 28.11.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + siostrę Annę Kusak, + ojca Tadeusza Doroba, + teścia Jana Kapałka i + z pokr.
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna

18.00

Za + Dariusza Głowackiego