ŚRODA – 29.04. 2020 – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, Patronki Europy

8.00

Za + Władysława Sandowicz w 4 miesiące po śmierci
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna

18.00

I – Za + Agnieszkę Ozga w 10 rocz. śmierci
II Intencja wolna