Środa – 29.06.2016 – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błog. dla ks. Piotra Natkańskiego z okazji imienin z bł. dla rodziny

18.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błog. dla Piotra Kąpały z okazji imienin i urodzin z bł. dla rodziny
II – Za + Marię Wajand i + z ul. Olszewskiego