Środa – 29.11.2017 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + męża Reinholda Mathauschek, + rodziców Agnieszkę i Andrzeja, + Otylię i Wilhelma, + wujka ks. Bernarda i + z pokr.
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin

18.00

Msza św. szkolna: Za + Marię , + Pawła i Jana Cyganek w 1 rocz. śm., + Hildegardę, Konstantynę i Alfreda Waniek, + Rutę, + Karola i Piotra Złotoś, + z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące