ŚRODA – 30.09.2020 – Wsp. św. Hieronima

  8.00

Za + mamę Bronisławę Adamowicz i + z rodzin Adamowicz,, Lisanti, Ciumczyk i Pawłowicz
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Rodzin i Kościoła

18.00

Za + Joachima Jendrysik od rodzin Puk, Mosch, Bartela i Truch