Środa – 31.05.2017 – Święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o Boże bł. dla Marty Twerdyk z ok. 90 rocz. ur. i prawnuczki Oli Uryga z ok.19 rocz. ur. z bł. dla rodziny
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin

18.00

Msza św. szkolna: Za + rodziców Zofię i Piotra Wąsińskich, + siostrę Elżbietę Siwiec i + z pokr.
Ostatnie nabożeństwo majowe z udziałem Dzieci I-szo Komunijnych