Środa – 4.01.2017 – Dzień Powszedni

8.00

I – Za + mamę Ludwikę w 13 rocz. śmierci i + z pokr.
II – Za + męża i ojca Józefa Lipowicz