Środa – 4.05.2016 – Wsp. św. Floriana – Dni Krzyżowe

8.00

Za + rodziców Salomeę i Stanisława i + z pokr.

Procesja do Krzyża, modlitwy błagalne o urodzaje

18.00Msza szkolna:

I – Za + rodziców Antoniego i Walentynę Kulikowskich i + z pokr.
II – Za + Władysława Przytockiego w 23 r. śm, + jego rodziców, + Janinę i Józefa Czarneckich, + dziadków i + z pokr.

Nabożeństwo majowe