Środa – 4.12.2019 – Wsp. św. Barbary, męczennicy

 8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o bł. dla Sławomira z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna

18.00

Roraty dla dzieci: Za + rodziców Zofię i Władysława Bodzenta, + siostry Barbarę i Halinę i + z pokr.