Środa – 6.03.2019 – Środa Popielcowa

  8.00

Za + rodziców Jadwigę i Alojzego Szuba i + z pokr.

18.00

Za + rodziców Krystynę i Stanisława Kuroś i + z pokr.