Środa – 7.09.2016 – Dzień Powszedni

  7.30

Za + Ewę Ilnicki w 1 rocz. śmierci od sąsiadki Barbary Kaczmarczyk
Modlitwa do św. Józefa w intencji rodzin i Kościoła                

18.00

I – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Luizy Lis z okazji 87 rocz. urodzin  z bł. dla rodziny i za + męża Alfreda o radość wieczną
II
– Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Kornelii Galwas z ok. 55 rocz. urodzin i Waleriana z ok. 65 rocz. urodzin z bł. dla rodziny