Środa – 8.01.2020 – Dzień powszedni

 8.00

I – Za + Za + rodziców, rodzeństwo, krewnych z rodzin Chojnackich i Wojtkowskich o radość wieczną
II – Za + ojca Zygmunta Gądek i + dziadków Józefę i Józefa