Środa – 8.03.2017 – Dzień powszedni

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o błog. dla pracowników i firmy „Jaglas” z bł. dla ich rodzin
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i Rodzin

18.00

Msza św. szkolna: Za + mamę Janinę Fyda, + Juliana Fyda, + dziadków Józefę i JózefaChronowskich
Katecheza dla dorosłych