ŚRODA – 8.07. 2020 – Wsp. św. Jana z Dukli, prezbitera

 8.00

Za + męża Rajmunda Tomanek w 23 rocz. śmierci, + jego rodziców Zofię i Józefa i + z pokr.

Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i Rodzin