Środa – 9.01.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

I – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Krystiana z okazji 60 rocz. urodzin od żony z synami
II – Za + Juliana Grabowskiego i + z pokr.