ŚRODA – 9.06.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Juliana Juszczyk
Modlitwa do św. Józefa

18.00

Za + matkę Salomeę Wiącek w 28 rocz. śm., + ojca Józefa Wiącek, + siostrę Stanisławę, + braci Kazimierza, Jana, Franciszka, + Krystiana i + z pokr.
Procesja teoforyczna i litania do NSPJ
Spotkanie kandydatów do bierzmowania