ŚRODA w Oktawie Wielkanocy – 19.04. 2017 – Kapłański Konwent

  8.00

I – Za + rodziców Alojzego i Gertrudę Brylok, + dwóch synów Karola i Pawła, + Różę i + z pokr.
II –  Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Łukasza

Nowenna do Mił. Bożego – Dzień VI