W tym szczególnym roku,
gdy wszystko jest przeżywane inaczej niż zwykle,
trwając w zadumie nad tajemnicą Bożego Narodzenia,
tajemnicą miłości Bożej do człowieka,
życzę:
MIŁOŚCI, która ma swe źródło w Bogu,

POKOJU, którego dawcą jest Jezus Chrystus,
POKORY, która emanuje z Betlejemskiej groty,
RADOŚCI, która rozwesela szarość naszych dni
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEJ DZIECINY w Nowym Roku 2022 ,
bez którego wszystkie nasze wysiłki
są daremnym trudem.
ks. Proboszcz