Święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika – 26.12.2020 – SOBOTA

8.00

Za + rodziców Marię i Karola Lasota

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże dla rodzin Krywult, Albański i Długaszek

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Danieli i Ryszarda Mordal z okazji 50 rocznicy ślubu i 70 rocz. urodzin Ryszarda z bł. dla całej rodziny (TD)

17.00

Za + rodziców Zofię i Władysława, + braci Ryszarda i Stanisława Piluś, + Marię, Andrzeja i Adama Kociuba, + siostrzenicę Iwonkę Klink, + Anielę i Czesława Baran i + z pokr.