UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – ŚRODA – 6.01.2021

8.00

Za + mamę Klementynę Zawisza w 5 rocz. śmierci, + ojca Juliana i + z pokr.

10.00

Za + Mieczysława i Janinę Kuśnierz w rocz. śmierci, + Urszulę Kuśnierz w pół roku po śmierci

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Wiesławy Krzystanek z okazji 70 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny

16.15 – Nieszpory kolędowe

17.00

Za + męża, ojca i dziadka Reinholda Mathauschek w dniu ziemskich urodzin