Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 16.05. 2021

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Za + rodziców Romana i Michalinę Pichla, Ludwikę i Antoniego Szydło, Janinę Mazur, Annę Bej

10.00

Za + rodziców Marię i Edwarda Chrząszcz, syna Jerzego i + z pokr..

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla rodziny Szombierski-Zięcina z błog. dla ich najbliższych

16.30 – Nabożeństwo majowe

17.00

Za + męża Piotra Cieślik, + teściów, + rodziców i + brata Jana